Máy Photocopy Mới 100%

 • Tổng cộng: 1085531 lượt
 • Trong tháng: 7570 lượt
 • Trong ngày: 1437 lượt
 • Đang xem: 22 lượt

Toshiba IM 2830

Giá: vui lòng gọi

Toshiba IM 2330

Giá: vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 2000LE

Giá: vui lòng gọi

Xerox DocuCentre 1055

Giá: vui lòng gọi

Xerox DocuCentre 1085

Giá: vui lòng gọi

Xerox DocuCentre 1080

Giá: vui lòng gọi

Xerox Document Centre III 2007

Giá: vui lòng gọi

Xerox DocuCentre 2000

Giá: vui lòng gọi

Xerox Document Centre III 3007

Giá: vui lòng gọi

Xerox DocuCentre 4000 DC

Giá: vui lòng gọi

Xerox DocuCentre 5010 DC

Giá: vui lòng gọi

Xerox Document Centre-II 6000

Giá: vui lòng gọi

Sharp AR-5516D

Giá: vui lòng gọi

Sharp AR-5520D

Giá: vui lòng gọi

Sharp AR-5618D

Giá: vui lòng gọi

Sharp AR 5620D

Giá: vui lòng gọi

Sharp AR-5623D

Giá: vui lòng gọi

Sharp AR-5726

Giá: vui lòng gọi

Sharp AR-5731

Giá: vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 171L

Giá: vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 1900

Giá: vui lòng gọi

Toshiba IM 2830 - vui lòng gọi

Toshiba IM 2830

Miễn phí vận chuyển và lắp đặt trong nội thành Hà Nội

• Tốc độ sao chụp 28 tờ/phút.
• Khổ giấy sao chụp tối đa: A3.
• Thu nhỏ - phóng to: 25% - 400%.
• Bộ tự động nạp và đảo bản gốc (ARDF).
• Bộ tự động đảo 2 mặt (Duplexing)
• Khay giấy tay 100 tờ.
• Khay nạp giấy 2 X 500 tờ.
• Màn hình tinh thể lỏng ( LCD ).
• Chế độ chia theo bộ tự động.
 

 

Toshiba IM 2330 - vui lòng gọi

Toshiba IM 2330

Miễn phí vận chuyển và lắp đặt trong nội thành Hà Nội

• Tốc độ sao chụp 23 tờ/phút.
• Khổ giấy sao chụp tối đa: A3.
• Thu nhỏ - phóng to: 25% - 400%.
• Bộ tự động nạp và đảo bản gốc (ARDF).
• Bộ tự động đảo 2 mặt (Duplexing)
• Khay giấy tay 100 tờ.
• Khay nạp giấy 2 X 500 tờ.
• Màn hình tinh thể lỏng ( LCD ).
• Chế độ chia theo bộ tự động.

 

Ricoh Aficio MP 2000LE - vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 2000LE

• Tốc độ sao chụp: 20 tờ/phút.
• Khổ giấy sao chụp tối đa: A3.
• Thu nhỏ - phóng to: 50% - 200%.
• Khay chứa giấy chuẩn 250 tờ x 2.
• Khay giấy tay 100 tờ.
• Sao chụp liên tục: 99 tờ.
• Mã bảo mật: 50 mã.
• Tự động đảo 2 mặt bản sao.
• Độ phân giải: 600 x 600 dpi.

 

Xerox DocuCentre 1055 - vui lòng gọi

Xerox DocuCentre 1055

Miễn Phí vận chuyển phạm vi nội thành Hà Nội

Cấu hình cơ bản Photocopy - 1055 DC
- Tốc độ copy:  15 bản /phút
- Độ phân giải: 600 x 600dpi
- Khổ giấy : A5 – A3
- Bộ nhớ: 32 MB
- Tỷ lệ thu/phóng: 50 % - 200%
- Bộ phận tự động chia bản chụp điện tử
- Trữ lượng giấy: 1khay (1x 250tờ) +1khay tay (95tờ)
- Sao chụp liên tục : 99 bản

Xerox DocuCentre 1085 - vui lòng gọi

Xerox DocuCentre 1085

Miễn Phí vận chuyển phạm vi nội thành Hà Nội

Cấu hình cơ bản Photocopy - 1085 DC
- Tốc độ copy:  18 bản /phút
- Độ phân giải: 600 x 600dpi
- Khổ giấy : A5 – A3
- Bộ nhớ: 32 MB
- Tỷ lệ thu/phóng: 50 % - 200%
- Bộ phận tự động chia bản chụp điện tử
- Trữ lượng giấy: 1khay (1x 250tờ) +1khay tay (95tờ)
- Sao chụp liên tục : 99 bản

Xerox DocuCentre 1080 - vui lòng gọi

Xerox DocuCentre 1080

Miễn Phí vận chuyển phạm vi nội thành Hà Nội

- Tốc độ copy:  18 bản /phút
- Độ phân giải: 600 x 600dpi
- Bộ nhớ : 64 MB
- Khổ giấy : A6 – A3
- Tỷ lệ thu/phóng: 50 % - 200%
- Bộ phận tự động chia bản chụp điện tử (standard)
- Trữ lượng giấy: 1khay (1x 250tờ) +1khay tay (50tờ)
- Sao chụp liên tục : 99 bản

Xerox Document Centre III 2007 - vui lòng gọi

Xerox Document Centre III 2007

Miễn Phí vận chuyển phạm vi nội thành Hà Nội

Cấu hình cơ bản copy – 2007 PL
- Tốc độ copy:  25 bản /phút
- Độ phân giải: 600 x 600dpi
- Khổ giấy : A6 – A3
- Bộ nhớ chuẩn : 256 MB
- Bộ phận tự động chia bản chụp điện tử.
- Tỷ lệ thu/phóng: 25 % - 400%
- Trữ lượng giấy: 2 khay (2x 500tờ) +1khay tay (95tờ)
- Sao chụp liên tục : 999 bản
(Có thể nâng cấp chức năng scan màu)

Xerox DocuCentre 2000 - vui lòng gọi

Xerox DocuCentre 2000

Miễn Phí vận chuyển phạm vi nội thành Hà Nội

Cấu hình copy/in/scan – 2000CP
- Tốc độ copy:  20 bản /phút
- Độ phân giải: 600 x 600dpi
- Bộ nhớ : 64 MB
- Khổ giấy : A6 – A3
- Tỷ lệ thu/phóng: 50 % - 200%
- Bộ phận tự động nạp bản gốc
- Bộ phận tự động đảo bản chụp
- Bộ phận tự động chia bản chụp điện tử
- Trữ lượng giấy: 1khay (1x 250tờ) +1khay tay (50tờ)
- Sao chụp liên tục : 99 bản
- Auditron : 50 Users for Copier/ Fax/ Scan

Xerox Document Centre III 3007 - vui lòng gọi

Xerox Document Centre III 3007

Miễn Phí vận chuyển phạm vi nội thành Hà Nội

Cấu hình cơ bản copy – 3007 PL
- Tốc độ copy:  30 bản /phút
- Độ phân giải: 600 x 600dpi
- Khổ giấy : A6 – A3
- Bộ nhớ chuẩn : 256 MB
- Bộ phận tự động chia bản chụp điện tử.
- Tỷ lệ thu/phóng: 25 % - 400%
- Trữ lượng giấy: 2 khay (2x 500tờ) +1khay tay (95tờ)
- Sao chụp liên tục : 999 bản
 ( Có thể năng nâp cấp chức năng scan màu)

Xerox DocuCentre 4000 DC - vui lòng gọi

Xerox DocuCentre 4000 DC

Miễn Phí vận chuyển phạm vi nội thành Hà Nội

Cấu hình cơ bản copy – 4000DC
- Tốc độ copy: 45 bản /phút
- Khổ giấy sao chụp: từ A5 đến A3
- Bộ nhớ: 128 MB                                                                                         
- Độ phân giải: 600 x 600dpi
- Tỷ lệ thu/phóng: 25 % - 400%
- Bộ phận tự động chia bản chụp điện tử
- Bộ phận tự động nạp và đảo bản gốc
- Bộ phận tự động đảo bản sao.
- Trữ lượng giấy: 2khay (2x 500tờ)+1khay tay (95 tờ)
- Sao chụp liên tục : 999 bản
- Bảo mật: mã hoá lên đến 500 người sử dụng

Xerox DocuCentre 5010 DC - vui lòng gọi

Xerox DocuCentre 5010 DC

Miễn Phí vận chuyển phạm vi nội thành Hà Nội

Cấu hình cơ bản copy – 5010DC
- Tốc độ copy: 55 bản /phút
- Khổ giấy sao chụp: từ A5 đến A3
- Bộ nhớ: 128 MB       
- Độ phân giải: 600 x 600dpi
- Tỷ lệ thu/phóng: 25 % - 400%
- Bộ phận tự động chia bản chụp điện tử
- Bộ tự động nạp và đảo bản gốc
- Bộ phận tự động đảo bản sao.
- Trữ lượng giấy: 2khay (2x 500tờ)+1khay tay (95 tờ)
- Sao chụp liên tục : 999 bản
- Bảo mật: mã hoá lên đến 500 người sử dụng

Xerox Document Centre-II 6000 - vui lòng gọi

Xerox Document Centre-II 6000

Miễn Phí vận chuyển phạm vi nội thành Hà Nội

Cấu hình cơ bản copy – 6000 DC
- Tốc độ copy: 65 bản /phút
- Khổ giấy : A5 đến A3, Postcard
- Độ phân giải: 600 x 600dpi
- Bộ nhớ: 256 MB
- Tỷ lệ thu/phóng: 25 % - 400%
- Sao chụp liên tục : 9999 bản
- Bộ phận tự động nạp và đảo bản gốc
- Bộ phận tự động đảo bản sao
- Bộ phận tự động chia bản chụp điện tử
- Trữ lượng giấy: khay 1(500 tờ) + khay 2(500 tờ) + khay 3(1.490tờ) + khay 4(1.860tờ)+ khaytay(100tờ)

Sharp AR-5516D - vui lòng gọi

Sharp AR-5516D

Miễn Phí vận chuyển phạm vi nội thành Hà Nội

*Chức năng sao chụp
Tốc độ sao chụp 16 bản/phút
Kích thước bản gốc Max A3
Tốc độ Sao chụp liên tục Max. 999 bản
Photo: 600 x 600 dpi
Cấp độ xám 256 mức
Mức phóng thu 25% to 400% mức tăng giảm 1% increments (50% to 200% khi sử dụng SPF)

*Chức năng in
Tốc độ in 16 bản/phút
Độ phân giải 600 x 600 dpi
Cổng giao diện USB 2.0

*Chức năng scan
Chuẩn tương thích TWAIN
Độ phân giải: 600 x 600 dpi
* Khay: 1 khay gầm 250 tờ + khay tay 100 tờ
Bộ nhớ 64 MB
Kích thước máy (W x D x H):590 x 550 x 470 mm

(Hình ảnh khi máy được lắp thêm Nắp nạp bản gốc phía trên.)

Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành 02 năm hoặc 100.000 ngàn bản chụp tùy theo điều kiện nào đến trước

Sharp AR-5520D - vui lòng gọi

Sharp AR-5520D

Miễn Phí vận chuyển phạm vi nội thành Hà Nội

*Chức năng sao chụp
Tốc độ sao chụp 20 bản/phút
Kích thước bản gốc Max A3
Tốc độ Sao chụp liên tục Max 999 bản
Độ phân giải: 600 x 600 dpi
Cấp độ xám 256 mức
Mức phóng thu 25% to 400% mức tăng giảm 1% increments

*Chức năng in
Tốc độ in 20 bản/phút
Độ phân giải 600 x 600 dpi
Cổng giao diện USB 2.0

*Chức năng scan
Chuẩn tương thích TWAIN
Độ phân giải: 600 x 600 dpi

* Bộ tự động đảo mặt bản sao
* Bộ chia tài liệu điện tử

Bộ nhớ 64 MB
Khay gầm 250 tờ * 2 + khay tay 100 tờ
Kích thước máy (W x D x H):590 x 550 x 470 mm

(Hình ảnh khi máy được lắp thêm Nắp nạp đảo bản gốc phía trên.)
Made in Thái Lan

Sharp AR-5618D - vui lòng gọi

Sharp AR-5618D

Miễn Phí vận chuyển phạm vi nội thành Hà Nội

 • Sao chụp/in kỹ thuật số (SOPM)
 • Tốc độ Copy: 18 bản/phút A4   
 • Tốc độ In: 18/20/23 bản/phút A4 .
 • Bộ phận phân trang điện tử có sẵn.

Sharp AR 5620D - vui lòng gọi

Sharp AR 5620D

Miễn Phí vận chuyển phạm vi nội thành Hà Nội

 • Sao chụp/in kỹ thuật số (SOPM)
 • Tốc độ Copy: 18/20/23 bản/phút A4   
 • Tốc độ In: 18/20/23 bản/phút A4 .
 • Bộ phận phân trang điện tử có sẵn.
 • Bộ phận đảo bản sao có sẵn.
 • Bộ phận scan mầu A3-A4 có sẵn.
 • Phóng to thu nhỏ từ: 25 – 400%.
 • Khổ giấy lớn nhất A3, nhỏ nhất A5.
 • 02 Khay d­ưới 250 tờ, 01 Khay tay 100 tờ.
 • 01 Khay 250 tờ đối với AR-5618D.
 • Sao chụp liên tục 999 bản.

* Phần nâng cấp chọn thêm cho máy:

 - Bộ phận  nạp bản gốc AR-SP10

 - Bộ phận nạp và đảo bản gốc AR-RP10

 

Sharp AR-5623D - vui lòng gọi

Sharp AR-5623D

Miễn Phí vận chuyển phạm vi nội thành Hà Nội

 • Sao chụp/in kỹ thuật số (SOPM)
 • Tốc độ Copy: 23 bản/phút A4   
 • Tốc độ In: 18/20/23 bản/phút A4 .
 • Bộ phận phân trang điện tử có sẵn.
 • Bộ phận đảo bản sao có sẵn.
 • Bộ phận scan mầu A3-A4 có sẵn.
 • Phóng to thu nhỏ từ: 25 – 400%.
 • Khổ giấy lớn nhất A3, nhỏ nhất A5.
 • 02 Khay d­ưới 250 tờ, 01 Khay tay 100 tờ.
 • 01 Khay 250 tờ đối với AR-5618D.

Sharp AR-5726 - vui lòng gọi

Sharp AR-5726

Miễn Phí vận chuyển phạm vi nội thành Hà Nội

 • Sao chụp/in kỹ thuật số (SOPM)
 • Tốc độ sao chụp: 26 bản/phút A4
 • Tốc độ in: 26 bản/phút A4
 • Màn hình hiển thị LCD cảm ứng
 • Bộ phận đảo bản sao tự động có sẵn
 • Bộ phận phân trang điện tử có sẵn
 • Sao chụp liên tục 999 bản
 • Phóng to thu nhỏ 25 – 400%
 • Khổ giấy lớn nhất A3, nhỏ nhất A6
 • 02 Khay dư­ới x 500 tờ
 • 01 Khay tay 100 tờ

Sharp AR-5731 - vui lòng gọi

Sharp AR-5731

Miễn Phí vận chuyển phạm vi nội thành Hà Nội

 • Sao chụp/in kỹ thuật số (SOPM)
 • Tốc độ sao chụp: 31 bản/phút A4
 • Tốc độ in: 31 bản/phút A4
 • Màn hình hiển thị LCD cảm ứng
 • Bộ phận đảo bản sao tự động có sẵn
 • Bộ phận phân trang điện tử có sẵn
 • Sao chụp liên tục 999 bản
 • Phóng to thu nhỏ 25 – 400%
 • Khổ giấy lớn nhất A3, nhỏ nhất A6
 • 02 Khay dư­ới x 500 tờ01 Khay tay 100 tờ

Ricoh Aficio MP 171L - vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 171L

 • Có sẵn: Bộ đảo mặt bản chụp tự động (Duplex); bộ phận in đen-trắng, quét màu
 • Tốc độ sao chụp: 16 bản/phút
 • Khổ giấy: A5 - A4
 • Độ phân giải: 600 dpi
 • Phóng to - thu nhỏ: 50% - 200%
 • Khay chứa giấy chuẩn: 250 tờ x 01 khay
 • Dung lượng bộ nhớ: 16Mb/64Mb/192Mb
 • Khay tay: 100 tờ
 • Bộ chia tài liệu điện tử: Chuẩn

Ricoh Aficio MP 1900 - vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 1900

 • Tốc độ sao chụp: 19 bản/phút
 • Khổ giấy: A6 - A3
 • Độ phân giải: 600 dpi
 • Phóng to - thu nhỏ: 50% - 200%
 • Khay chứa giấy chuẩn: 250 tờ x 01 khay
 • Dung lượng bộ nhớ: 16Mb/64Mb/192Mb
 • Khay tay: 100 tờ
 • Bộ chia tài liệu điện tử: Chuẩn

 • 0982 058 563


 • 0904 409 336


 • (024) 3557 9716

Toshiba IM 2330

Giá: vui lòng gọi

Toshiba E-Studio 305

Giá: vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 2591

Giá: vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 4000

Giá: vui lòng gọi

Ricoh Aficio 1075

Giá: vui lòng gọi

Toshiba e-studio 232

Giá: vui lòng gọi

Toshiba e-studio 282

Giá: vui lòng gọi

Toshiba e-studio 255

Giá: vui lòng gọi

Toshiba e-studio 655

Giá: vui lòng gọi

 • tháp giải nhiệt
 • chụp ảnh cưới giá rẻ tại hà nội
 • flc sea tower quy nhơn
 • Cung cấp máy photo giá rẻ
 • Mua laptop dell cũ
 • phục chế ảnh
 • Máy đo đường huyết
 • Thiết kế sân vườn tại Hà Nội
 • Sửa lỗi LG V10 đột tử
loading