Panasonic

 • Tổng cộng: 1041858 lượt
 • Trong tháng: 4819 lượt
 • Trong ngày: 23 lượt
 • Đang xem: 17 lượt

Panasonic Fax KX-MB772

Giá: vui lòng gọi

Panasonic Laser Fax KX-FLM662

Giá: vui lòng gọi

Panasonic Laser Fax KX-FLB882

Giá: vui lòng gọi

Panasonic Fax KX-MB772 - vui lòng gọi

Panasonic Fax KX-MB772

Máy fax giấy thường in Laser khổ A4. Tốc độ in bản fax 18 trang/phút.
Tốc độ modem 33.6Kbps. Thời gian gửi fax 4 giây/trang. Khay nạp bản gốc tự động: 20 tờ. Bộ nhớ nhận fax 170 trang; Bộ nhớ gửi Fax 150 trang. Bộ nhớ 22 số gọi nhanh bằng 1 phím; Bộ nhớ 300 số gọi nhanh bằng danh bạ; Hiển thị số gọi đến & lưu được 30 số gọi đến.

Panasonic Laser Fax KX-FLM662 - vui lòng gọi

Panasonic Laser Fax KX-FLM662

- Máy fax giấy thường in Laser khổ A4.
- Tốc độ in bản fax: 14 trang/phút.
- Tốc độ modem 33.6Kbps.
- Thời gian gửi fax 4 giây/trang.
- Khay nạp bản gốc tự động: 20 tờ.
- Bộ nhớ nhận fax 170 trang;
- Bộ nhớ gửi Fax 150 trang.
- Bộ nhớ 22 số gọi nhanh bằng 1 phím;
- Bộ nhớ 300 số gọi nhanh bằng danh bạ;

Panasonic Laser Fax KX-FLB882 - vui lòng gọi

Panasonic Laser Fax KX-FLB882

- Máy fax giấy thường in Laser khổ A4.
- Tốc độ in bản fax: 22 trang/phút.
- Tốc độ modem 33.6Kbps.
- Thời gian gửi fax 3 giây/trang.
- Khay nạp bản gốc tự động: 40 tờ.
- Bộ nhớ nhận Fax 630 trang & gửi Fax 150 trang.
- Bộ nhớ 14 số gọi nhanh bằng 1 phím;
- Bộ nhớ 300 số gọi nhanh bằng danh bạ;

 • Kinh doanh 02 Kinh doanh 02

  Tư vấn mua hàng

 • Kinh doanh 03 Kinh doanh 03

  Tư vấn mua hàng

 • Kinh doanh 04 Kinh doanh 04

  Tư vấn kỹ thuật

Toshiba IM 2330

Giá: vui lòng gọi

Toshiba E-Studio 305

Giá: vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 2591

Giá: vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 4000

Giá: vui lòng gọi

Ricoh Aficio 1075

Giá: vui lòng gọi

Toshiba e-studio 232

Giá: vui lòng gọi

Toshiba e-studio 282

Giá: vui lòng gọi

Toshiba e-studio 255

Giá: vui lòng gọi

Toshiba e-studio 655

Giá: vui lòng gọi

loading