Phổ Thông

 • Tổng cộng: 1085520 lượt
 • Trong tháng: 7559 lượt
 • Trong ngày: 1426 lượt
 • Đang xem: 21 lượt

Máy in HP LaserJet Lj 9050N (Q3722A) - 103,750,000 VND

Máy in HP LaserJet Lj 9050N (Q3722A)

Máy in Laser khổ A3, 1200x1200dpi;
Tốc độ in 50ppm; 128MB RAM up to 512MB.
Ngôn ngữ in: HP PCL5e, PCL6
& Poscript Level 3 emulation.
Giao diện USB 2.0HS, Parallel & Network Card
Jetdirect Fast Ethernet print sever.
Khay nạp giấy tay 100tờ,
Khay giấy tự động 500 tờx2.
Khay trả giấy 500 tờ.
Sử dụng mực HP C8543X (in được 30,000 trang).

Máy in HP LaserJet Lj 9050 (Q3721A) - 92,500,000 VND

Máy in HP LaserJet Lj 9050 (Q3721A)

Máy in Laser khổ A3, 1200x1200dpi;
Tốc độ in 50ppm; 128MB RAM up to 512MB.
Ngôn ngữ in: HP PCL5e, PCL6
& Poscript Level 3 emulation.
Giao diện USB 2.0HS, Parallel & Network Card
Jetdirect Fast Ethernet print sever.
Khay nạp giấy tay 100tờ,
Khay giấy tự động 500 tờx2.
Khay trả giấy 500 tờ.
Sử dụng mực HP C8543X (in được 30,000 trang)

Máy in HP LaserJet Lj 5200DTN (Q7546A) - 54,423,000 VND

Máy in HP LaserJet Lj 5200DTN (Q7546A)

Máy in Laser khổ A3, 1200x1200dpi.
Tốc độ in 35 trang/phút.
Tự động đảo 2 mặt bản in.
Bộ nhớ 128MB RAM up to 512MB.
Khay nạp giấy tay 100 tờ.
2 khay giấy tự động 250 & 500 tờ.
Khay trả giấy 250tờ.
Giao diện USB 2.0HS, Parallel & Network
Jetdirect Fast Ethernet print sever.
Ngôn ngữ in PCL5e, PCL6 & PS Level 3e.
Dùng mực HP Q7516A (12,000 trang).

Máy in HP LaserJet Lj 5200TN (Q7545A) - 47,550,000 VND

Máy in HP LaserJet Lj 5200TN (Q7545A)

Máy in Laser khổ A3, 1200x1200dpi.
Tốc độ in 35 trang/ phút.
Bộ nhớ 64MB RAM up to 512MB.
Khay nạp giấy tay 100 tờ.
2 khay giấy tự động 250 & 500 tờ.
Khay trả giấy 250tờ.
Giao diện USB 2.0HS, Parallel & Network
Jetdirect Fast Ethernet print sever.
Ngôn ngữ in PCL5e, PCL6 & PS Level 3e.

 

Máy in HP LaserJet Lj 5200L (Q7547A) - 22,354,000 VND

Máy in HP LaserJet Lj 5200L (Q7547A)

Máy in Laser khổ A3, 600x600dpi;
Tốc độ in 25ppm;
32MB RAM up to 128MB.
Ngôn ngữ in: HP PCL5e,
PCL6 & PS 3 emulation.
Giao diện USB 2.0HS & Parallel.
Khay nạp giấy tay 100 tờ,
Nạp tự động 250 tờ.
Khay trả giấy ra 250 tờ.
Sử dụng mực HP Q7516A (in được 12,000 trang).

Máy in HP LaserJet Lj 5200 (Q7543A) - 22,237,000 VND

Máy in HP LaserJet Lj 5200 (Q7543A)

Máy in Laser khổ A3, 1200x1200dpi;
Tốc độ in 35 trang/ phút.
Bộ nhớ 48MB RAM up to 512MB.
Khay nạp giấy tay 100 tờ.
Khay nạp giấy tự động 250 tờ.
Khay trả giấy ra 250 tờ.
Giao diện USB 2.0HS & Parallel.
Ngôn ngữ in PCL5e, PCL6 & PS Level 3e.
Dùng mực HP Q7516A (12,000 trang).

Máy in Canon Laser Printer LBP3500 - 14,520,000 VND

Máy in Canon Laser Printer LBP3500

Máy in Laser khổ A3; 600x600dpi.
Tốc độ in 25 trang/phút.
Bộ nhớ 8MB RAM.
Khay nạp giấy bằng tay 100 tờ.
Khay nạp giấy tự động 250 tờ.
Cổng giao tiếp USB 2.0HS.
Ngôn ngữ in CAPT 2.1 & Hi-SCoA.
Dùng mực Canon 309 (10,000 trang).

Máy in Fuji Xerox Phaser 3435DN - 8,999,000 VND

Máy in Fuji Xerox Phaser 3435DN

Máy in Laser khổ A4,
Độ phân giải 1200x1200dpi;
Tốc độ in 33ppm;
Bộ nhớ: 64MB RAM (max 320MB);
Ngôn ngữ in: PCL6 & PS3.
Giao diện Parallel, USB 2.0.& Network 10/100.
Tự động đảo 2 mặt bản in.
Khay nạp giấy tay 50 tờ,
Khay nạp giấy tự động 250 tờ.
Khay trả giấy ra 150 tờ.
Dùng mực Fuji Xerox Cartridge :
CWAA0762 ( 4,000 trang)
hoặc CWAA0763 (10,000 trang).

Máy in HP LaserJet P1505N (CB413A) - 8,355,000 VND

Máy in HP LaserJet P1505N (CB413A)

Máy in Laser khổ A4,
Độ phân giải 600x600dpi.
Tốc độ in 23ppm.
Bộ nhớ 8MB RAM with Ret.
Giao diện USB 2.0HS &
Network Card Jetdirect
Fast Ethernet print sever.
Sử dụng mực HP CB436A
(in được 2000 trang).
Hộp mực theo máy 1000 trang.

Máy in Fuji Xerox Phaser 3435D - 7,560,000 VND

Máy in Fuji Xerox Phaser 3435D

Máy in Laser khổ A4,
Độ phân giải 1200x1200dpi;
Tốc độ in 33ppm;
Bộ nhớ: 64MB RAM (max 320MB);
Ngôn ngữ in: PCL6 & PS3.
Giao diện Parallel & USB 2.0.
Tự động đảo 2 mặt bản in.
Khay nạp giấy tay 50 tờ,
Khay nạp giấy tự động 250 tờ.
Khay trả giấy ra 150 tờ.
Dùng mực Fuji Xerox Cartridge :
CWAA0762 ( 4,000 trang)
hoặc CWAA0763 (10,000 trang).

Máy in Canon Laser Printer LBP3300 - 3,999,000 VND

Máy in Canon Laser Printer LBP3300

Máy in Laser khổ A4, 600x2400dpi.
Tốc độ in 21 trang/phút.
Tự động in 2 mặt.
Bộ nhớ 8MB RAM.
Khay nạp giấy tay 01tờ, tự động 250tờ.
Giao tiếp USB 2.0HS
Ngôn ngữ in CAPT 2.1 & SCoA.
Dùng mực Canon 308 (2500 trang).

Máy in HP LaserJet Pro P1102w (CE285A) - 3,350,000 VND

Máy in HP LaserJet Pro P1102w (CE285A)

Máy in Laser khổ A4
Độ phân giải 600x600 dpi.
Tốc độ in 18ppm.
Bộ nhớ 8MB RAM.
Ngôn ngữ in: Host-based.
Giao tiếp USB 2.0/ WiFi 802.11 b/g.
Khay nạp giấy tay 10 tờ.
Khay nạp giấy: 150 tờ.
Khay trả giấy ra 100 tờ.
Dùng mực HP CE285A.

Máy in Canon Laser Printer LBP6200D - 3,199,000 VND

Máy in Canon Laser Printer LBP6200D

Máy in Laser khổ A4, 2400x600dpi;
Tốc độ in 25ppm; 8MB RAM with CAPT 3.0.
Khay nạp giấy tay 01 tờ
Khay nạp giấy tự động 250 tờ.
Khay trả giấy ra 100 tờ.
Sử dụng mực Canon Cartridge 326 (2,000 trang)
Hộp mực theo máy 900 trang

Máy in Canon Laser Printer LBP3250 - 2,999,000 VND

Máy in Canon Laser Printer LBP3250

Máy in Laser khổ A4, 600x600dpi;
Tốc độ in 23ppm;
8MB RAM with CAPT 3.0.
Khay nạp giấy tay 01 tờ
Khay nạp giấy tự động 250 tờ.
Khay trả giấy ra 100 tờ.
Sử dụng mực Canon Cartridge 313 (2,000 trang)
Hộp mực theo máy 700 trang

Máy in Canon Laser Printer LBP2900 - 2,935,000 VND

Máy in Canon Laser Printer LBP2900

Máy in Laser khổ A4; 600 x 2400 dpi.
Tốc độ in 12 trang/phút.
Bộ nhớ 2MB RAM.
Cổng giao tiếp USB 2.0HS.
Ngôn ngữ in CAPT 2.1 and Hi-SCoA.
Dùng mực Canon 303 (2000 trang).

Máy in Samsung Laser Printer ML2240 - 2,450,000 VND

Máy in Samsung Laser Printer ML2240

Máy in Laser khổ A4
Độ phân giải 1200x600dpi
Tốc độ in 22ppm; 8MB RAM with SPL
Sử dụng mực Samsung MLT-D108S (1500 trang).
Hộp mực theo máy 700 trang.

Máy in HP 1102 - 2,352,000 VND

Máy in HP 1102

Máy in Laser khổ A4
Độ phân giải 1200x600dpi
Tốc độ in 22ppm; 8MB RAM with SPL
Sử dụng mực Samsung MLT-D108S (1500 trang).
Hộp mực theo máy 700 trang.

Máy in Canon Laser Printer LBP6000 - 2,295,000 VND

Máy in Canon Laser Printer LBP6000

Máy in Laser khổ A4
Độ phân giải 2400x600dpi
Tốc độ in 19 ppm
Bộ nhớ 2MB RAM with CAPT3.0
Khay trước 150 tờ.
Khay tay 01 tờ.
Sử dụng mực Canon Cartridge 325 (1,600 trang)
Hộp mực theo máy 700 trang

máy in Samsung Laser Printer ML1640 - 1,975,000 VND

máy in Samsung Laser Printer ML1640

Máy in Laser khổ A4
Độ phân giải 1200x600dpi
Tốc độ in 16ppm; 8MB RAM with SPL
Sử dụng mực Samsung MLT-D108S (1500 trang).
Hộp mực theo máy 700 trang.

Máy in Canon Laser Printer LBP3050 - vui lòng gọi

Máy in Canon Laser Printer LBP3050

Máy in Laser khổ A4,
Độ phân giải600dpi;
Tốc độ in 14 ppm; 2MB RAM with CAPT 3.0
Sử dụng mực Canon Cartridge 312 (1,500 trang)
Hộp mực theo máy 700 trang.

Máy in Fuji Xerox Phaser 4510B - vui lòng gọi

Máy in Fuji Xerox Phaser 4510B

  Máy in Laser khổ A4,
Độ phân giải 1200x1200dpi;
Tốc độ in 45ppm;
Bộ nhớ: 128MB RAM (max 512MB);
Ngôn ngữ in: PCL5e, PCL6 & PS3.
Giao diện Parallel & USB 2.0.
Khay nạp giấy tay 150 tờ,
Khay nạp giấy tự động 550 tờ.
Khay trả giấy ra 500 tờ.
Dùng mực Fuji Xerox Cartridge:
R00711 ( 10,000 trang)
hoặc R00712 (19,000 trang).

 


 • 0982 058 563


 • 0904 409 336


 • (024) 3557 9716

Toshiba IM 2330

Giá: vui lòng gọi

Toshiba E-Studio 305

Giá: vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 2591

Giá: vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 4000

Giá: vui lòng gọi

Ricoh Aficio 1075

Giá: vui lòng gọi

Toshiba e-studio 232

Giá: vui lòng gọi

Toshiba e-studio 282

Giá: vui lòng gọi

Toshiba e-studio 255

Giá: vui lòng gọi

Toshiba e-studio 655

Giá: vui lòng gọi

 • tháp giải nhiệt
 • chụp ảnh cưới giá rẻ tại hà nội
 • flc sea tower quy nhơn
 • Cung cấp máy photo giá rẻ
 • Mua laptop dell cũ
 • phục chế ảnh
 • Máy đo đường huyết
 • Thiết kế sân vườn tại Hà Nội
 • Sửa lỗi LG V10 đột tử
loading