Ricoh

 • Tổng cộng: 1085469 lượt
 • Trong tháng: 7508 lượt
 • Trong ngày: 1375 lượt
 • Đang xem: 14 lượt

Ricoh Aficio MP 2000LE

Giá: vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 171L

Giá: vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 1900

Giá: vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 2000L2

Giá: vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 2500

Giá: vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 4000B

Giá: vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 5000B

Giá: vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 2591

Giá: vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 3391

Giá: vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 4001

Giá: vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 5001

Giá: vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 2550B

Giá: vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 3350B

Giá: vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 3351

Giá: vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 2851

Giá: vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 5002

Giá: vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 6002

Giá: vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 2852

Giá: vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 3352

Giá: vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 2000LE - vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 2000LE

• Tốc độ sao chụp: 20 tờ/phút.
• Khổ giấy sao chụp tối đa: A3.
• Thu nhỏ - phóng to: 50% - 200%.
• Khay chứa giấy chuẩn 250 tờ x 2.
• Khay giấy tay 100 tờ.
• Sao chụp liên tục: 99 tờ.
• Mã bảo mật: 50 mã.
• Tự động đảo 2 mặt bản sao.
• Độ phân giải: 600 x 600 dpi.

 

Ricoh Aficio MP 171L - vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 171L

 • Có sẵn: Bộ đảo mặt bản chụp tự động (Duplex); bộ phận in đen-trắng, quét màu
 • Tốc độ sao chụp: 16 bản/phút
 • Khổ giấy: A5 - A4
 • Độ phân giải: 600 dpi
 • Phóng to - thu nhỏ: 50% - 200%
 • Khay chứa giấy chuẩn: 250 tờ x 01 khay
 • Dung lượng bộ nhớ: 16Mb/64Mb/192Mb
 • Khay tay: 100 tờ
 • Bộ chia tài liệu điện tử: Chuẩn

Ricoh Aficio MP 1900 - vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 1900

 • Tốc độ sao chụp: 19 bản/phút
 • Khổ giấy: A6 - A3
 • Độ phân giải: 600 dpi
 • Phóng to - thu nhỏ: 50% - 200%
 • Khay chứa giấy chuẩn: 250 tờ x 01 khay
 • Dung lượng bộ nhớ: 16Mb/64Mb/192Mb
 • Khay tay: 100 tờ
 • Bộ chia tài liệu điện tử: Chuẩn

Ricoh Aficio MP 2000L2 - vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 2000L2

 • Có sẵn: Bộ đảo mặt bản chụp tự động (Duplex); bộ phận in đen-trắng, quét đen-trắng
 • Tốc độ sao chụp: 20 bản/phút
 • Khổ giấy: A6 - A3
 • Độ phân giải: 600 dpi
 • Phóng to - thu nhỏ: 50% - 200%
 • Khay chứa giấy chuẩn: 250 tờ x 01 khay
 • Dung lượng bộ nhớ: 64MB
 • Khay tay: 100 tờ
 • Bộ chia tài liệu điện tử: Chuẩn

Ricoh Aficio MP 2500 - vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 2500

 • Có sẵn: Bộ đảo mặt bản chụp tự động (Duplex)
 • Tốc độ: 25 bản/ phút;
 • Khổ giấy: A6~A3
 • Kèm: Mực,Từ
 • Phóng thu: 50~200%
 • Độ phân giải 600dpi
 • Quét tia Laser
 • Quét ảnh 1 lần, sao chụp nhiều lần;
 • Chụp nhân bản: 999tờ
 • Chia bộ điện tử:
 • Xếp chồng (có thể xoay ảnh bản gốc 90o theo chiều đặt giấy ở khay)
 • Xoay 90 độ (1 khay giấy dọc, 1 khay giấy ngang)

Ricoh Aficio MP 4000B - vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 4000B

 • Có sẵn: Bộ đảo mặt bản chụp tự động - Duplex
 • Tốc độ: 40 bản/ phút
 • Khổ giấy: A6 - A3
 • Phóng thu: 25 - 400%
 • Độ phân giải 600dpi;
 • Quét cặp tia Laser
 • Quét ảnh 1 lần, sao chụp nhiều lần;
 • Chụp nhân bản: 999 tờ
 • Chia bộ điện tử

Ricoh Aficio MP 5000B - vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 5000B

 • Có sẵn: Bộ đảo mặt bản chụp tự động - Duplex
 • Tốc độ: 50 bản/ phút
 • Khổ giấy: A6 - A3
 • Phóng thu: 25 - 400%
 • Độ phân giải 600dpi;
 • Quét cặp tia Laser
 • Quét ảnh 1 lần, sao chụp nhiều lần;
 • Chụp nhân bản: 999 tờ
 • Chia bộ điện tử

Ricoh Aficio MP 2591 - vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 2591

 • Có sẵn: Bộ phận in mạng
 • Tốc độ: 25 bản/ phút;
 • Khổ giấy: A6 ~ A3
 • Kèm: Mực,Từ
 • Phóng thu: 25 ~ 400%
 • Độ phân giải 600 dpi
 • Quét tia Laser
 • Quét ảnh 1 lần, sao chụp nhiều lần;
 • Chụp nhân bản: 999tờ
 • Chia bộ điện tử:
 • Xếp chồng (có thể xoay ảnh bản gốc 90o theo chiều đặt giấy ở khay)
 • Xoay 90 độ (1 khay giấy dọc, 1 khay giấy ngang)

Ricoh Aficio MP 3391 - vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 3391

 • Có sẵn: Bộ phận in mạng
 • Tốc độ: 33 bản/ phút;
 • Khổ giấy: A6 ~ A3
 • Kèm: Mực,Từ
 • Phóng thu: 25 ~ 400%
 • Độ phân giải 600dpi
 • Quét tia Laser
 • Quét ảnh 1 lần, sao chụp nhiều lần;
 • Chụp nhân bản: 999tờ
 • Chia bộ điện tử:
 • Xếp chồng (có thể xoay ảnh bản gốc 90o theo chiều đặt giấy ở khay)
 • Xoay 90 độ (1 khay giấy dọc, 1 khay giấy ngang)

Ricoh Aficio MP 4001 - vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 4001

 • Có sẵn: Bộ đảo mặt bản chụp tự động - Duplex
 • Tốc độ: 40 bản/ phút
 • Khổ giấy: A6 - A3
 • Phóng thu: 25 - 400%
 • Độ phân giải 600 x 2400 dpi;
 • Quét cặp tia Laser
 • Quét ảnh 1 lần, sao chụp nhiều lần;
 • Chụp nhân bản: 999 tờ
 • Chia bộ điện tử

Ricoh Aficio MP 5001 - vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 5001

 • Có sẵn: Bộ đảo mặt bản chụp tự động - Duplex
 • Tốc độ: 50 bản/ phút
 • Khổ giấy: A6 - A3
 • Phóng thu: 25 - 400%
 • Độ phân giải 600 x 2400 dpi;
 • Quét cặp tia Laser
 • Quét ảnh 1 lần, sao chụp nhiều lần;
 • Chụp nhân bản: 999 tờ
 • Chia bộ điện tử

Ricoh Aficio MP 2550B - vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 2550B

 • Có sẵn: Bộ đảo mặt bản chụp tự động (Duplex)
 • Tốc độ: 25 bản/ phút;
 • Khổ giấy: A6~A3
 • Kèm: Mực,Từ
 • Phóng thu: 50~200%
 • Độ phân giải 600 x 2400 dpi
 • Quét tia Laser
 • Quét ảnh 1 lần, sao chụp nhiều lần;
 • Chụp nhân bản: 999tờ
 • Chia bộ điện tử:
 • Xếp chồng (có thể xoay ảnh bản gốc 90o theo chiều đặt giấy ở khay)
 • Xoay 90 độ (1 khay giấy dọc, 1 khay giấy ngang)

Ricoh Aficio MP 3350B - vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 3350B

 • Có sẵn: Bộ đảo mặt bản chụp tự động (Duplex)
 • Tốc độ: 33 bản/ phút;
 • Khổ giấy: A6~A3
 • Kèm: Mực,Từ
 • Phóng thu: 50~200%
 • Độ phân giải 600 x 2400 dpi
 • Quét tia Laser
 • Quét ảnh 1 lần, sao chụp nhiều lần;
 • Chụp nhân bản: 999 tờ
 • Chia bộ điện tử:
 • Xếp chồng (có thể xoay ảnh bản gốc 90o theo chiều đặt giấy ở khay)
 • Xoay 90 độ (1 khay giấy dọc, 1 khay giấy ngang)

Ricoh Aficio MP 3351 - vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 3351

 • Có sẵn: Bộ đảo mặt bản chụp tự động (Duplex)
 • Tốc độ: 33 bản/ phút;
 • Khổ giấy: A6~A3
 • Kèm: Mực,Từ
 • Phóng thu: 50~200%
 • Độ phân giải 600 x 2400 dpi
 • Quét tia Laser
 • Quét ảnh 1 lần, sao chụp nhiều lần;
 • Chụp nhân bản: 999tờ
 • Chia bộ điện tử:
 • Xếp chồng (có thể xoay ảnh bản gốc 90o theo chiều đặt giấy ở khay)
 • Xoay 90 độ (1 khay giấy dọc, 1 khay giấy ngang)

Ricoh Aficio MP 2851 - vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 2851

 • Có sẵn: Bộ đảo mặt bản chụp tự động (Duplex)
 • Tốc độ: 28 bản/ phút;
 • Khổ giấy: A6~A3
 • Kèm: Mực,Từ
 • Phóng thu: 50~200%
 • Độ phân giải 600 x 2400 dpi
 • Quét tia Laser
 • Quét ảnh 1 lần, sao chụp nhiều lần;
 • Chụp nhân bản: 999tờ
 • Chia bộ điện tử:
 • Xếp chồng (có thể xoay ảnh bản gốc 90o theo chiều đặt giấy ở khay)
 • Xoay 90 độ (1 khay giấy dọc, 1 khay giấy ngang)

Ricoh Aficio MP 5002 - vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 5002

Miễn phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội

Ricoh Aficio MP 6002 - vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 6002

Miễn phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội

Ricoh Aficio MP 2852 - vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 2852

Miễn phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội

Ricoh Aficio MP 3352 - vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 3352

Miễn phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội


 • 0982 058 563


 • 0904 409 336


 • (024) 3557 9716

Toshiba IM 2330

Giá: vui lòng gọi

Toshiba E-Studio 305

Giá: vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 2591

Giá: vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 4000

Giá: vui lòng gọi

Ricoh Aficio 1075

Giá: vui lòng gọi

Toshiba e-studio 232

Giá: vui lòng gọi

Toshiba e-studio 282

Giá: vui lòng gọi

Toshiba e-studio 255

Giá: vui lòng gọi

Toshiba e-studio 655

Giá: vui lòng gọi

 • tháp giải nhiệt
 • chụp ảnh cưới giá rẻ tại hà nội
 • flc sea tower quy nhơn
 • Cung cấp máy photo giá rẻ
 • Mua laptop dell cũ
 • phục chế ảnh
 • Máy đo đường huyết
 • Thiết kế sân vườn tại Hà Nội
 • Sửa lỗi LG V10 đột tử
loading