Ricoh

 • Tổng cộng: 1086498 lượt
 • Trong tháng: 8537 lượt
 • Trong ngày: 174 lượt
 • Đang xem: 13 lượt

Ricoh Aficio MP 2591

Giá: vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 3391

Giá: vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 2550

Giá: vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 3350

Giá: vui lòng gọi

Ricoh Aficio 1060

Giá: vui lòng gọi

Ricoh Aficio 1075

Giá: vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 4000

Giá: vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 5000

Giá: vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 2851

Giá: vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 3351

Giá: vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 2550B

Giá: vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 3350B

Giá: vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 4000B

Giá: vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 5000B

Giá: vui lòng gọi

Ricoh Aficio 2060

Giá: vui lòng gọi

Ricoh Aficio 2075

Giá: vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 2500

Giá: vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 5500

Giá: vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 6500

Giá: vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 2591 - vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 2591

Miễn phí vận chuyển và lắp đặt trong nội thành Hà Nội

• Tốc độ sao chụp: 25 tờ/phút.
• Khổ giấy sao chụp tối đa: A3.
• Độ phân giải: 600 x 600 dpi.
• Thu nhỏ - phóng to: 25% - 400% (tăng giảm từng 1%).
• Dung lượng bộ nhớ chuẩn: 512MB + 40GB HDD
• Khay chứa giấy chuẩn: 500 tờ x 2. 
• Khay giấy tay: 100 tờ.
• Sao chụp liên tục: 999 tờ.
• Màn hình điều khiển: LCD cảm ứng màu đa sắc.

 

Ricoh Aficio MP 3391 - vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 3391

Miễn phí vận chuyển và lắp đặt trong nội thành Hà Nội

• Tốc độ sao chụp: 33 tờ/phút.
• Khổ giấy sao chụp tối đa: A3.
• Độ phân giải: 600 x 600 dpi.
• Thu nhỏ - phóng to: 25% - 400% (tăng giảm từng 1%).
• Dung lượng bộ nhớ chuẩn: 512MB + 40GB HDD
• Khay chứa giấy chuẩn: 500 tờ x 2
• Khay giấy tay: 100 tờ.
• Sao chụp liên tục: 999 tờ.
• Màn hình điều khiển: LCD cảm ứng màu đa sắc.

 

Ricoh Aficio MP 2550 - vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 2550

Miễn phí vận chuyển và lắp đặt trong nội thành Hà Nội

• Tốc độ sao chụp: 25 tờ/phút.
• Khổ giấy sao chụp tối đa: A3.
• Độ phân giải: 600 dpi.
• Thu nhỏ - phóng to: 25% - 400% (tăng giảm từng 1%).
• Dung lượng bộ nhớ chuẩn: 256MB + 40GB HDD
• Khay chứa giấy chuẩn: 500 tờ x 2
• Khay giấy tay: 100 tờ.
• Sao chụp liên tục: 999 tờ.
• Màn hình điều khiển: LCD cảm ứng màu đa sắc.

 

Ricoh Aficio MP 3350 - vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 3350

Miễn phí vận chuyển và lắp đặt trong nội thành Hà Nội

• Tốc độ sao chụp: 33 tờ/phút.
• Khổ giấy sao chụp tối đa: A3.
• Độ phân giải: 600 x 2400 dpi.
• Thu nhỏ - phóng to: 25% - 400% (tăng giảm từng 1%).
• Dung lượng bộ nhớ chuẩn: 256MB + 40GB HDD
• Khay chứa giấy chuẩn: 500 tờ x 2.
• Khay giấy tay: 100 tờ.
• Sao chụp liên tục: 999 tờ.
• Màn hình điều khiển: LCD cảm ứng màu đa sắc.

 

Ricoh Aficio 1060 - vui lòng gọi

Ricoh Aficio 1060

• Tốc độ sao chụp: 60 tờ/phút.
• Khổ giấy sao chụp tối đa: A3.
• Độ phân giải: 600 x 600 dpi.
• Thu nhỏ - phóng to: 25% - 400% (tăng giảm từng 1%).
• Dung lượng bộ nhớ chuẩn: 256MB + 40GB HDD
• Khay chứa giấy chuẩn: 500 tờ x 2; 1500 tờ x 2
• Khay giấy tay: 100 tờ.
• Sao chụp liên tục: 999 tờ.
• Màn hình điều khiển: LCD cảm ứng màu đa sắc.

 

Ricoh Aficio 1075 - vui lòng gọi

Ricoh Aficio 1075

• Tốc độ sao chụp: 75 tờ/phút.
• Khổ giấy sao chụp tối đa: A3.
• Độ phân giải: 600 x 600 dpi.
• Thu nhỏ - phóng to: 25% - 400% (tăng giảm từng 1%).
• Dung lượng bộ nhớ chuẩn: 256MB + 40GB HDD
• Khay chứa giấy chuẩn: 500 tờ x 2; 1500 tờ x 2
• Khay giấy tay: 100 tờ.
• Sao chụp liên tục: 999 tờ.
• Màn hình điều khiển: LCD cảm ứng màu đa sắc.

 

Ricoh Aficio MP 4000 - vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 4000

Miễn phí vận chuyển và lắp đặt trong nội thành Hà Nội

• Tốc độ sao chụp: 40 tờ/phút.
• Khổ giấy sao chụp tối đa: A3.
• Độ phân giải: 600 x 600 dpi.
• Thu nhỏ - phóng to: 25% - 400% (tăng giảm từng 1%).
• Dung lượng bộ nhớ chuẩn: 512MB + 40GB HDD
• Khay chứa giấy chuẩn: 500 tờ x 2. 
• Khay giấy tay: 100 tờ.
• Sao chụp liên tục: 999 tờ.
• Màn hình điều khiển: LCD cảm ứng màu đa sắc.

 

Ricoh Aficio MP 5000 - vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 5000

Miễn phí vận chuyển và lắp đặt trong nội thành Hà Nội

• Tốc độ sao chụp: 50 tờ/phút.
• Khổ giấy sao chụp tối đa: A3.
• Độ phân giải: 600 x 600 dpi.
• Thu nhỏ - phóng to: 25% - 400% (tăng giảm từng 1%).
• Dung lượng bộ nhớ chuẩn: 512MB + 40GB HDD
• Khay chứa giấy chuẩn: 500 tờ x 2. 
• Khay giấy tay: 100 tờ.
• Sao chụp liên tục: 999 tờ.
• Màn hình điều khiển: LCD cảm ứng màu đa sắc.

 

Ricoh Aficio MP 2851 - vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 2851

Miễn phí vận chuyển và lắp đặt trong nội thành Hà Nội - Tặng kèm chân kê máy

• Tốc độ sao chụp: 28 tờ/phút.
• Khổ giấy sao chụp tối đa: A3.
• Độ phân giải: 600 x 2400 dpi.
• Thu nhỏ - phóng to: 25% - 400% (tăng giảm từng 1%).
• Dung lượng bộ nhớ chuẩn: 256MB + 40GB HDD
• Khay chứa giấy chuẩn: 500 tờ x 2
• Khay giấy tay: 100 tờ.
• Sao chụp liên tục: 999 tờ.
• Màn hình điều khiển: LCD cảm ứng màu đa sắc.

 

Ricoh Aficio MP 3351 - vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 3351

Miễn phí vận chuyển và lắp đặt trong nội thành Hà Nội - Tặng kèm chân kê máy

• Tốc độ sao chụp: 33 tờ/phút.
• Khổ giấy sao chụp tối đa: A3.
• Độ phân giải: 600 x 2400 dpi.
• Thu nhỏ - phóng to: 25% - 400% (tăng giảm từng 1%).
• Dung lượng bộ nhớ chuẩn: 256MB + 40GB HDD
• Khay chứa giấy chuẩn: 500 tờ x 2.
• Khay giấy tay: 100 tờ.
• Sao chụp liên tục: 999 tờ.
• Màn hình điều khiển: LCD cảm ứng màu đa sắc.

 

Ricoh Aficio MP 2550B - vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 2550B

Miễn phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội

Ricoh Aficio MP 3350B - vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 3350B

Miễn phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội

Ricoh Aficio MP 4000B - vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 4000B

Miễn phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội

Ricoh Aficio MP 5000B - vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 5000B

Miễn phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội

Ricoh Aficio 2060 - vui lòng gọi

Ricoh Aficio 2060

Miễn phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội

Ricoh Aficio 2075 - vui lòng gọi

Ricoh Aficio 2075

Miễn phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội

Tốc độ: 75 trang/phút

 

Ricoh Aficio MP 2500 - vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 2500

Miễn phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội

Ricoh Aficio MP 5500 - vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 5500

Miễn phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội

• Tốc độ sao chụp: 55 tờ/phút.
• Khổ giấy sao chụp tối đa: A3.
• Độ phân giải: 600 x 2400 dpi.
• Thu nhỏ - phóng to: 25% - 400% (tăng giảm từng 1%).
• Dung lượng bộ nhớ chuẩn: 512MB + 80GB HDD
• Khay chứa giấy chuẩn: 500 tờ x 2. 
• Khay giấy tay: 100 tờ.
• Sao chụp liên tục: 9999 tờ.
• Màn hình điều khiển: LCD cảm ứng màu đa sắc.

 

Ricoh Aficio MP 6500 - vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 6500

Miễn phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội

• Tốc độ sao chụp: 65 tờ/phút.
• Khổ giấy sao chụp tối đa: A3.
• Độ phân giải: 600 x 2400 dpi.
• Thu nhỏ - phóng to: 25% - 400% (tăng giảm từng 1%).
• Dung lượng bộ nhớ chuẩn: 512MB + 80GB HDD
• Khay chứa giấy chuẩn: 500 tờ x 2. 
• Khay giấy tay: 100 tờ.
• Sao chụp liên tục: 9999 tờ.
• Màn hình điều khiển: LCD cảm ứng màu đa sắc.

 


 • 0982 058 563


 • 0904 409 336


 • (024) 3557 9716

Toshiba IM 2330

Giá: vui lòng gọi

Toshiba E-Studio 305

Giá: vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 2591

Giá: vui lòng gọi

Ricoh Aficio MP 4000

Giá: vui lòng gọi

Ricoh Aficio 1075

Giá: vui lòng gọi

Toshiba e-studio 232

Giá: vui lòng gọi

Toshiba e-studio 282

Giá: vui lòng gọi

Toshiba e-studio 255

Giá: vui lòng gọi

Toshiba e-studio 655

Giá: vui lòng gọi

 • tháp giải nhiệt
 • chụp ảnh cưới giá rẻ tại hà nội
 • flc sea tower quy nhơn
 • Cung cấp máy photo giá rẻ
 • Mua laptop dell cũ
 • phục chế ảnh
 • Máy đo đường huyết
 • Thiết kế sân vườn tại Hà Nội
 • Sửa lỗi LG V10 đột tử
loading